QUALITAT

La política de qualitat implantada per Sandoval-Martínez es basa en el compromís de l’organització amb la qualitat durant l’execució de tots els processos de transformació metal·lúrgica realitzats per la companyia.

Per tal de poder assolir aquest objectiu, Sandoval-Martinez es recolza en el seu gran capital humà i la més innovadora tecnologia.

Sandoval-Martinez disposa d’un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015.


CERTIFICAT ISO 9001


POLÍTICA DE QUALITAT