Cinta elevadora

Linia aspiració

Linea d’extrusionat

Linia d’aspiració

Linia de refrigeració

Cinta transportadora i pesatge

Reixa desbast

Cintes transportadoras varies