Planta Paletització

Sala Flamejat i Embossat Pernil Dolç

Olles Cocció

Instal·lació Budells

Banc Estirament Tubs

Instal·lació Aspiració Fums

Obra Resquitx

Instal·lació Budells

Modificació Embotelladora

Carro Elevació Rebarbat

Estructura Altell

Tremuja

Cinta Rentat

Estructura Torre Evaporadora